Fra medarbejder til medejer

Fra medarbejder til medejer

I 2021 blev alle medarbejdere i Komplex it tilbudt ejerskab, og alle takkede ja. Det har givet en række postitive effekter, og det har Finans skrevet om her: Overskuddet bankede i vejret, da medarbejderne købte sig ind i Komplex IT

Kan du ikke tilgå artiklen, har vi også skrevet en artikel om det her: Ny ejerstruktur giver en vækst i resultatet på mere end 50%

Har du spørgsmål til atiklen, er du velkommen til at kontakt Lars Kok

Event: Linux, Containers og Kubernetes. Lock-ins. Opensource.

Event

Leverandørafhængighed på Linux og Kubernetes

Nyhed

SKI 50.03: Vejen banet for mere innovativ, grøn it i det offentlige

Menu