It-chefens største udfordringer

Ingen organisationer er ens, og både offentlige og private virksomheder har en række udfordringer at forholde sig til. Den offentlige sektor skal kunne tilpasse sig skiftende forudsætninger og budgetter hurtigere end nogensinde. Private aktører står over for voldsomme udsving i konkurrence, handelsvilkår og krav om fornyelse.

Dertil kommer lovgivning, der gælder på tværs som fx det nye NIS2- direktiv, der omfatter alle organisationer, der varetager kritiske funktioner i samfundet. Det skal forbedre EU’s kollektive evne til at modstå it-angreb og træder i kraft i 2024.

På den baggrund har vi lavet en e-bog, hvor vi har identificeret 5 benspænd, der kan bremse udviklingen for en stor del af landets it-chefer. Vi berører dem én efter én, kommer med forslag og indspark til overvejelse og runder af med at skitsere en løsning, der kan bidrage til at accelerere forretningsudviklingen og tilbyde enkle svar på komplekse krav.

Nyhed

Nomineret til EY Entrepreneur Of The Year

Menu